privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Puur huidverzorging verwerkt van haar klanten.
​Wanneer je klant wordt van Puur huidverzorging of om een andere reden persoonsgegevens aan Puur huidverzorging verstrekt, geef je Puur huidverzorging uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Puur huidverzorging | Honingraat 53 | 6961 PH Eerbeek
KvK: 08130974 | Telefoon: 0313-659771 | E-mail: info@puurhuidverzorging.nl

2. Welke gegevens verwerkt Puur huidverzorging en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer en e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) eventuele voor en na foto’s

2.2 Puur huidverzorging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
2) je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Puur huidverzorging;
3) je gezondheidsgegevens worden gebruikt om met deze rekening te houden tijdens behandelingen en om eventueel de voortgang te monitoren (bijv. bij huidproblemen);
4) voor en na foto’s van o.a. huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling ervan te monitoren. Voor en na foto’s (van bijvoorbeeld huid of wimpers) worden gedeeld op social media na toestemming van jou.

E-mail berichtgeving:
Je naam en e-mailadres wordt gebruikt om je de nieuwsbrief van Puur huidverzorging te versturen. In deze nieuwsbrief staat informatie over activiteiten, diensten, aanbiedingen en andere interessante zaken met betrekking tot schoonheid en huidverzorging. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Puur huidverzorging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Puur huidverzorging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. ​
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens (namelijk: naam en mailadres) maakt Puur huidverzorging gebruik van diensten van derden, namelijk Weebly (website) en Laposta (nieuwsbrieven). Met deze verwerkers heeft Puur huidverzorging een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Puur huidverzorging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Puur huidverzorging zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Puur huidverzorging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Puur huidverzorging via info@puurhuidverzorging.nl.

6. Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.